Swoje dotychczasowe doświadczenie samorządowe wykorzystam w pracy na rzecz naszego regionu.

Jeśli obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem, to zadbam o:

– zapewnienie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i profilaktyczne badania dzieci i dorosłych,
– utworzenie mobilnych centrów badań,
– rozbudowę sieci zakładów opiekuńczo-leczniczych,
– wprowadzenie samorządowego bonu lekowego dla seniorów,
– budowę dziennych domów opieki medycznej,
– wprowadzenie teleopieki medycznej,
– stworzenie programów wspierających edukację,
– inwestowanie w drogi i połączenia kolejowe.