Pełniąc funkcję radnej i Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego pracuję na rzecz całego Mazowsza.
Podczas pełnienia tych funkcji przyczyniłam się także do realizacji inwestycji w regionie siedlecko – ostrołęckim: 

 

Ostrołęka. 
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego i ostrołęckiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Ostrołęckie CKZiU jest szkołą policealną, w której absolwenci liceów mogą zdobyć konkretny zawód. Uczniowie mogą kształcić się tu na kierunkach takich jak: opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun osoby starszej, opiekun środowiskowy, czy też opiekun w domu pomocy społecznej.

 

Subregion ostrołęcki.
Modernizacja drogi Ostrołęka-Turzyn umożliwiła połączenie Ostrołęki z drogą szybkiego ruchu S8. 

 

Wyszków.
Wyszkowski
szpital otrzymał unijne dotacje

Zarząd województwa mazowieckiego zdecydował o przyznaniu wyszkowskiej placówce 603 tys. zł unijnego dofinansowania. Dzięki tym środkom do szpitala trafił m.in.: kardiomonitor noworodkowy, polomierz kinetyczny, holter ciśnieniowy, holter EKG, myjki endoskopowe, ssak elektryczny, aparat do terapii polem magnetycznym, wózki do transportu chorych, aparat nerkozastępczy, inkubator, respirator Vela Plus, pompy strzykawkowe, kardiotokograf z opcją ciąży bliźniaczej.         

                                             

Powiat wołomiński.
Budowa szpitala psychiatrycznego w Drewnicy.

Najnowocześniejszy szpital psychiatryczny, w którym zaplanowano 300 łóżek, powstaje w ekspresowym tempie; według planów ma być otwarty wiosną 2017 roku.

 

Siedlce.
Otwarcie zmodernizowanego OIOM  w szpitalu w Mazowieckim Szpitalu  Wojewódzkim w Siedlcach. 
Oddział wzbogacił się o 9 nowych stanowisk intensywnej terapii, a zainstalowany sprzęt pozwala na zróżnicowanie terapii w zależności od stanu chorego.

Oddanie do użytku boiska przy szkole podstawowej nr 11 w Siedlcach.  
Boisko wielofunkcyjne powstało w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego.

Radni województwa za utworzeniem w Siedlcach centrum onkologii.  
Liczba chorych na nowotwory wzrasta. Radni województwa mazowieckiego wspierają koncepcję utworzenia w Siedlcach ośrodka radioterapii oraz szpitala onkologicznego. Powstanie w regionie nowoczesnego ośrodka onkologii poprzez szybszy dostęp do opieki medycznej, umożliwi wcześniejsze rozpoznanie choroby i diagnozę lekarską. Placówka obejmie opieką onkologiczną milion mieszkańców.

Kolejne środki unijne na inwestycje w Siedlcach
Miasto Siedlce otrzyma 7,4 mln zł na przebudowę jednego z ważniejszych szlaków transportowych na terenie miasta. Usprawniony ruch drogowy na jednej z dróg wyjazdowych z Siedlec to spodziewany efekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698 (tj. ul. Janowskiej od skrzyżowania

z ul. Starowiejską). Inwestycja prowadzona jest już od 2011 r. Zarząd województwa zdecydował
o przyznaniu unijnego wsparcia na ten projekt. Całkowita wartość to ponad 9,5 mln zł.

 

Garwolin.
Modernizacja szpitala w Garwolinie.
Obiekt, w którym powstanie nowa część mazowieckiego szpitala psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży  ma zostać ukończony we wrześniu 2016 roku. Do nowego gmachu zostanie również przeniesiony Oddział I Dzienny Logopedyczno-Foniatryczny.

 

Małkinia.
Otwarcie nowego mostu na Bugu w Małkini.
To jedna z najważniejszych inwestycji samorządu województwa. Most został przystosowany do ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego i bardzo ułatwił życie mieszkańcom Małkini, Ostrołęki, Sokołowa Podlaskiego oraz wszystkim jadącym przez Małkinię na Mazury. 

 

E-zdrowie dla Mazowsza.
Samorząd województwa mazowieckiego podpisał umowę dotyczącą informatyzacji 23 szpitali mazowieckich. Głównymi celami tego projektu jest usprawnienie komunikacji pomiędzy szpitalem, a pacjentem, poprawa bezpieczeństwa danych oraz wdrożenie wielu usprawnień ułatwiających pracę placówkom medycznym.

 

Węgrów.
Rewitalizacja Rynku Mariackiego  w Węgrowie.

W ramach projektu wymienione zostały płyty na Rynku, wykonano iluminację dwóch XVIII-zabytków Bazyliki Mniejszej i Domu Gdańskiego, przebudowano ulicę Kołłątaja, zmieniono organizację ruchu, zainstalowano małe formy architektury i monitoring miejski. 

 

 Modernizacja boiska piłkarskiego w Sadownem. 

 

Droga w Ziomakach gm. Grębków pow. węgrowski.
Droga dojazdowa do pól została wyremontowana, co bardzo ułatwia mieszkańcom wykonywanie prac polowych.

 

Kotuń
Ponad 631 tys. zł zwrotu kosztów budowy sieci wodociągowej otrzyma gmina Kotuń. Zakończona w 2011 r. inwestycja to bardzo ważny etap rozwoju całej gminy. Wykorzystanie środków unijnych umożliwiło uzyskanie lepszej jakości wody dla mieszkańców, bezpośredniego dostępu do wody pitnej, zapewniło wodę na cele przeciwpożarowe i dla gospodarstw rolnych.

 

Dębe Wielkie
Inwestycja na terenie gminy Dębe Wielkie obejmowała budowę sieci wodociągowej, stacji uzdatniana wody, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał unijne dofinansowanie. Całkowita wartość projektu to ponad 8,6 mln zł. Gmina z tej kwoty, dzięki unijnemu wsparciu odzyska prawie 3,7 mln zł. Efektem końcowym inwestycji jest 16,36 km sieci wodociągowej i 2,95 km kanalizacji sanitarnej. Dzięki pracy nowej stacji uzdatnianych będzie 41 639 m³ wody rocznie.